Kalvfjärden Nytorp Tyresö  2001-12-23

Kl. 10.00  -18gr

Kalvfjärden

Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Annel och Tomas Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Annel och Tomas Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden Tyresö Slott i bakgrunden

Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Tomas och Annel Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Annel Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Annel och Jimmy Nytorps Båtklubbs brygga Kalvfjärden

Annel och Tomas Nytorps Båtklubb Finnborgsvägen

Annel och Jimmy på väg hem Fasanvägen

Bostaden Fasanvägen

Verandan åt väst