Shamrock

Segling efter genomgången kurs på Sjöhistoriska museet om riggning av segelfartyg.

Kursledare Appelberg som riggat Gladan S01 och Falken S02 (Marinens övningsfartyg).

 

 

 

 

Manne vid rodret