Övriga Flygbilder

John Miles gör kontrollflygning med mig (Tomas) och lunch Mariefred

John Miles gör kontrollflygning med mig (Tomas) och lunch Mariefred

Classe gör PC (årlig kontrollflygning) med Pelle Gävle

Classe gör PC (årlig kontrollflygning) med Pelle Gävle

John Miles hälsar på i Tyresö vid min (Tomas) sjöramp

John Miles hälsar på i Tyresö vid min (Tomas) sjöramp

John Miles hälsar på i Tyresö vid min (Tomas) sjöramp

John Miles hälsar på i Tyresö vid min (Tomas)sjöramp

John Miles hälsar på i Tyresö vid min (Tomas) sjöramp

John Miles hälsar på i Tyresö vid min (Tomas) sjöramp

Bosse hälsar på i Tyresö vid min (Tomas) sjöramp

Bosse hälsar på i Tyresö vid min (Tomas) sjöramp

Bosse hälsar på i Tyresö vid min (Tomas) sjöramp

Inflygning Oppdal Norge för Påskflygning

Inflygning Oppdal Norge för Påskflygning

Inflygning Oppdal Norge för Påskflygning

Landat Oppdal Norge för Påskflygning

Bortsopning av snö före flygning Oppdal Norge

Bortsopning av snö före flygning Oppdal Norge

Klar för flygning Oppdal Norge

Utefrukost fin morgon Oppdal Norge

Peter och jag (Tomas) gör PC (årlig kontrollflygning) med Pelle

Pelle (i mitten) har godkänt mig (Tomas) och Peter efter PC (årlig kontrollflygning) att flyga en säsong till

Jag (Tomas) och Peter